Gàbor Sipos, Primer Violí

Zsuzsanna Berentes, Segon Violí

Csaba Gàlfi, Viola

Àkos Takàcs, Violoncel

 

El Quartet Auer fou fundat per diplomats de l’acadèmia de Música Franz Liszt de Budapest el 1990 i adoptà el nom del  violinista hongarès Lipót Auer. Ha guanyat reconeixements en molts concursos hongaresos i internacionals:  Concurs de Música de Cambra Leo Weiner, Concurs Viotti, a Itàlia,  Concurs d’Evian a França. El 1996, guanyà el premi "El Grup de l’any” i el 1997, el primer premi en la Competició de Grups de Música de Cambra de Londres, on el famós violinista Yehudi Menuhin  presidí el jurat, i arran de la qual cosa el grup es presentà en el Wigmore Hall de Londres. 

Al llarg de la seva carrera el grup ha tocat amb molts artistes: Zoltàn Kocsis, Tamas Vàsàri, Péter Frankl, Miklós Perénii, Paul Meier, etc. 

El repertori del Quartet Auer inclou gairebé tota la literatura cambrística clàssica així com moltes obres de compositors contemporanis.

Auer String Quartet  llista artistes

Guinovart ] Ligorio ] Maso ] PMolina ] Gimenez ] Claret ] Leon ] Arimany ] Bofill ] Sancho ] Bitetti ] Bolsi ] Endellion ] Bartok ] Auer ] Mandelring ] Osiris ] Galante ] OrqFranzLiszt ] ONCA ] EUCO ] MAV ] BCHO ] OBS ] Reservata ] WByrd ] MalaPunica ] Cristofori ] gires05 ] gires06 ] gires07 ] cambra ] Orquestres ] Solistes-Nona Arola Management ] Antiga ]